Informace o naší farmě

Nikdo nemůže učit jezdectví lépe než kůň.
Farma byla založena v roce 1977 p. Jiřím Havlicem, Lenčiným otcem. Zpočátku se zde chovaly ovce, kozy a drůbež. V roce 1980 se přešlo na chov nutrií, které se chovali pro maso a kožešinu. V roce 1983 byly pořízeny dvě krávy, od kterých se nadojilo až 1000 litrů mléka za měsíc a které bylo dodáváno do mlékárny. Ke kravám přibyla ještě prasata.

 

Naše farma se v roce 1989 jako druhá v republice začala zabývat chovem pštrosů, nejprve nandu, potom emu. Chov byl velmi úspěšný. Mláďata se líhla z vajec z vlastního chovu, díky čemuž se dostala farma několikrát do novin a televize. Jako atrakce byli chováni dva krokodýli a křepelky. Křepelčí vejce byla prodávána do obchodů v pohraničí.

 

V roce 2002 převzali chod farmy Lenka a Standa Valešovi. Pronajali si pozemky od pozemkového fondu, které po čase odkoupili a začali chovat masný skot plemene Charolais a odchovali i několik telat. Po 4 letech přešli na chov ovcí a koz, ke kterým před třemi lety přibyli i koně. Dnes hospodaří na cca 30 ha pastvin a luk a starají se celkem o 30 ovcí , 7 koz a 6 koní.